Apply to be a leader
gideon.tonyok

gideon.tonyok

gideon
I'm interested in Politics, news & academia
from Nakuru.
was online more than 7 days ago